Bangladesh

Bangladesh on maailman toiseksi köyhin maa. Tapiolan seurakunta on vuosikymmeniä ollut mukana Bangladeshin maaseudun lasten, nuorten ja aikuisten auttamisessa.

Paikallisten seurakuntien tuki muodostaa puolet nimikkotuestamme. Pyrimme tukemaan kymmeniä paikallisia seurakuntia ja niiden toiminnan kehittämistä, samalla auttaen kristillistä vähemmistöä. Tavoitteenamme on kehittää seurakuntien työtä monipuolisemmaksi, esimerkiksi perhe- ja nuorisotyön kautta.

Ammattikoulutuksen lyhytkursseja tarjoaa lähettien perustama Uzirpurin aikuiskoulutuskeskus. Keskus on tuonut toimeentulon lukuisille bangladeshilaisille vain joidenkin viikkojen tai kuukausien koulutuksella. Kurssin käyneet voivat perustaa esimerkiksi korjaustyöpajoja tai ompelimon.

Alakoululaisia tuemme Uzirpurin alakoulun asuntolan pienen ylläpitotuen kautta. Kummit kustantavat asuntolassa asuvien välittömät kulut koulunkäynnistä harrastustoimintaan saakka. Asuntolamajoitus tarjoaa myös kaukana asuville mahdollisuuden koulunkäyntiin.

Yläkoululaisten koulunkäyntiä tuemme Sapaharin yläkoulun tyttöjen ja poikien asuntoloiden kautta. Köyhimmät nuoret saavat stipendejä ja kotimatkatukea loma-aikoina. Sapaharin asuntoloiden nuoret ovat kristittyyn vähemmistöön kuuluvia, joiden etenemismahdollisuudet huonon koulutustason sekä valtauskonto islamin keskellä muuten olisivat vähäiset.

Toteuttaja: Evankelisluterilainen Lähetysyhdistys Kylväjä


Kirkon työntekijät ja seurakuntalaiset voivat julistaa kristillistä sanomaa Bangladeshissa suhteellisen vapaasti etnisen vähemmistön keskuudessa. Monissa kirkoissa on konflikteja sekä ongelmia vallan- ja rahan tavoittelun kanssa, koska jotkut ovat kääntyneet kristityiksi työpaikan tai rahallisen avun toivossa, eivätkä todellisuudessa ole Jeesuksen...

Kylväjän Ruokaturvaa kyläyhteisövoimalla hankkeen säästöryhmien kautta viime vuonna annetut 600 vuohta ovat kasvaneet ja tuottavat jälkeläisiä, samoin tuhat kyyhkystä. Vuohet ja kyyhkyset ovat oiva aineeton lahja, jolla voi tukea köyhien kyläläisten ruokaturvaa. Lue lisää Kylväjän sivuilta tästä. Komposteissa muhii uusi multa levitettäväksi viime...

Kävimme kenttävierailuilla kylissä, joissa hankkeemme toimii. Saimme mm. vierailla kolmen kehitysvammaisen lapsen kotona. Yksi oli saanut tukea hankkeestamme kuntoutuksessa ja apuvälineiden ostamisessa. Lapsen äiti oli oppinut paljon viikon pituisella kuntoutusjaksolla siitä, miten tukea lapsensa kehitystä. Hän kertoi, että lapsi oli oppinut...

Koulutustyö

13.03.2019

Bangladesh on yksi maaliman köyhimpiä ja väkirikkaimpia maita. Toistuvat tulvat pyyhkivät alleen lukemattomia slummeja ja veden äärelle rakennettuja asumuksia. Ne myös levittävät likavettä ympäristöön maassa, jossa viemäriverkostointia ei juuri ole.