Kolumbia

Kirkolliseen työhön ovat vaikuttaneet maan pitkään jatkuneet levottomuudet, jotka ovat tuoneet erityisiä haasteita myös kirkolle. Kolumbian pieni luterilainen kirkko pyrkii toiminnallaan hengellisen työn ohessa auttamaan eri tavoin levottomuuksissa vammautuneita. Hanke on yhdistelmä seurakunnallista, kuntoutus- ja vammaistyötä, entisten sissien koulutusta sekä naisten ja etnisten vähemmistöjen aseman parantamista.

Toteuttaja: Suomen Lähetysseura / Kolumbian kirkko


Tapiolan seurakunnan lähetyksen kahvilla 6.5. Ruth Santisteban SLS:sta kertoi seurakuntatyöstä Kolumbiassa ja Boliviassa. SLS tukee paikallisia hankkeita. Seurakuntatyössä hankkeet sisältävät koulutusta seurakuntien työntekijöille ja maallikoille.

Olen juuri palannut kotiin 2 viikon työmatkalta Kolumbiaan, joten saatte tuoreita uutisia maan ja kumppaniemme tilanteesta. - Kolumbian rauhanprosessi, joka alkoi rauhansopimuksen allekirjoituksesta vuonna 2016 ja jonka oli tarkoitus päättää yli 50 vuotta kestänyt sota Farc-sissijärjestön ja maan hallituksen välillä, on juuttunut pahasti...

Hankkeen eri komponentit järjestävät mm. kristillisiin arvoihin perustuvia työpajoja ja koulutusta, kuten käsityökursseja ja rauhankasvatusta, sekä hengellistä, psykologista ja juridista apua haavoittuvimmassa asemassa oleville ja syrjäytyneille heidän elinolosuhteidensa ja toimeentulomahdollisuuksiensa parantamiseksi. Naisille annetaan...

Kirkolla on tärkeä rooli Kolumbian nykyisessä tilanteessa. Pitkään jatkuneet levottomuudet ovat heikentäneet ihmisten elinolosuhteita. Kolumbian evankelis-luterilainen kirkko on vakiinnuttanut toimintansa, mutta tarvitsee edelleen tukea yksittäisillä kirkollisilla osa-alueilla ja laajentaakseen olemassa olevia seurakuntia.