Kolumbia


Hankkeen eri komponentit järjestävät mm. kristillisiin arvoihin perustuvia työpajoja ja koulutusta, kuten käsityökursseja ja rauhankasvatusta, sekä hengellistä, psykologista ja juridista apua haavoittuvimmassa asemassa oleville ja syrjäytyneille heidän elinolosuhteidensa ja toimeentulomahdollisuuksiensa parantamiseksi. Naisille annetaan...

Kirkolla on tärkeä rooli Kolumbian nykyisessä tilanteessa. Pitkään jatkuneet levottomuudet ovat heikentäneet ihmisten elinolosuhteita. Kolumbian evankelis-luterilainen kirkko on vakiinnuttanut toimintansa, mutta tarvitsee edelleen tukea yksittäisillä kirkollisilla osa-alueilla ja laajentaakseen olemassa olevia seurakuntia.