Pakistan

Slummien lukutaitotyö: Afganistanin rajaseudulla jopa 88% naisista ei osaa lukea. Peshawarin hiippakunta tarjoaa slummeissa ilmaista lukutaito-opetusta taustaan katsomatta. Naisille ja tytöille järjestetään myös kädentaitojen opetusta. Esimerkiksi kristilliseen vähemmistöön kuuluvalla ei useinkaan muuten ole mahdollisuutta opiskeluun tai muihin peruspalveluihin. Lukutaidoton joutuu myös helposti petosten uhriksi.

Raamattutyö: Pakistanin uskonnollisessa ympäristössä on haastavaa tutustua Raamattuun. Kirjekurssit ovat huomaamaton tapa sekä kristityille että muille oppia kristillisestä uskosta. Kursseja järjestetään eri tasoisina ja pituisina.

Terveydenhuolto- ja vammaistyö: Risalpurin klinikka tarjoaa mm. rokotteita, neuvolan, perhesuunnittelua ja röntgenpalveluita. Hankkeella tuetaan myös erityislasten päivätoimintakeskusta, jossa sijaitsee koulu. Lisäksi tarjotaan kuntoutusta, perheneuvontaa, sekä tietoa ja koulutusta vammaisuuteen liittyen.

Tankin kristillisen sairaalan neuvola- ja kenttätyötä tehdään haastavalla alueella. Sairaala tarjoaa tasa-arvoista ja tasokasta sekä tarvittaessa ilmaista terveydenhuoltoa. Hankkeella tuetaan lasten- ja äitiysneuvolan työtä.

Toteuttaja: Suomen Lähetysseura / Peshawarin hiippakunta


Lähetysseuralla on ollut lähetystyöntekijöitä Pakistanissa 1960-luvulta alkaen. Ajat ovat muuttuneet. Nyt kukaan Lähetysseuran työntekijä ei ole saanut viisumia edes vierailua varten kahteen vuoteen! Erityisesti kirkko ja kristityt tarvitsevat tukeamme ja rukouksiamme. Koko maa kaipaa rauhaa. Ei ole syytä jättää kumppaneitamme, vaikka emme pääsisi...

"Kurssinne Johanneksen evankeliumista opetti, että Jeesus on ylösnousemus ja elämä. Ihminen pelastuu uskomalla häneen. Tämä on hyvä sanoma koko maailmalle... Opin, että vaikka Jeesus oli Jumalan Sana hän nöyrtyi ristin kuolemaan. Meidän, hänen seuraajiensa, tulee myös olla nöyriä."

Käsityöluokilla opitulla taidolla saivat monet ommeltua vaatteita omalle perheelle. Monet saivat perheelle lisäansioita ompelemalla muille. Mikäli osallistujille saataisiin ompelukoneet, se parantaisi ansaintamahdollisuuksia entisestään. Viiden vuoden takuulla ostetun ompelukoneen hinta Pakistanissa on alle 100 euroa. Lukutaito- ja ompeluluokat...

Haasteita riittää, sillä naisten asema on alueella huono. He eivät käytä useinkaan neuvolapalveluja, joissa riskiraskaudet voitaisiin havaita. Sairaalaan tullaan synnyttämään, vain jos synnytys ei kotona suju. Jos ollaan liian myöhään liikkeellä, edes sairaalaolosuhteissa ei pystytä aina pelastamaan äidin ja lapsen henkeä. Onneksi usein myös...

Kirjekurssimuotoinen etäopetus on hyvä tapa osallistua koulutukseen maassa, jossa pitkät välimatkat lisäävät turvallisuusriskejä ja lainsäädäntö suojaa heikosti vähemmistöuskontoihin kuuluvia. Pakistanin raamattukirjekoulu ja Avoin teologinen seminaari mahdollistavat ja kehittävät kurssimateriaalia etäopiskeluun. Materiaali sisältää...