Etiopia

Sokorun ohjelman projektipäällikkö Naol Elias ja sosiaalityöntekijä Tarikwa Mohammed
Sokorun ohjelman projektipäällikkö Naol Elias ja sosiaalityöntekijä Tarikwa Mohammed

1. Nimikkotyöntekijät

Nimikkotyöntekijämme orpolapsiohjelmissa toimivat yhteensä noin 440 orvon ja puoliorvon avustustyössä Jimman kaupungin lähistöllä Lounais-Etiopiassa. Perheet ja sijaisperheet mukaan lukien työllä on tuhansia avunsaajia.

Agaron, Bongan, Sokorun ja Limun, neljän eri paikkakunnan ohjelmissa on kussakin kaksi etiopialaista työntekijää. Sosiaalityöntekijä pitää yhteyttä kaikkiin ohjelman perheisiin ja tukee näin lapsia koulunkäynnissä ja elämäntaidoissa. Projektipäällikkö hoitaa 110 lapsen avustamisen hallintoa ja taloutta.

Kustannamme noin neljäsosan orpo-ohjelmien kansallisten työntekijöiden palkasta. Kummit puolestaan kattavat lasten välittömän ylläpidon kustannukset. Paikalliset koulutetut ja ammattitaitoiset työntekijät tekevät työn. Apumme siis kohdistuu tältäkin osin kehittyvän maan hyväksi tukien työllisyyttä näissä maissa. Kansallisen ammattilaisen palkkaaminen nimikkotyöntekijäksi maksaa usein 20-25-kertaa vähemmän suomalaiseen verrattuna. Lisäksi paikalliset työntekijät tuntevat alueen kulttuurin ja kielen tässä 80 kieliryhmän ja 200 murteen maassa, mikä toki helpottaa työtä merkittävästi.

Toteuttaja: Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys

2. SLS:n hankkeet

Mekane Yesus -kirkon seurakuntatyön kautta tuemme maailman suurimman luterilaisen kirkon vapaaehtoisten ja palkattujen työntekijöiden koulutusta. Kasvava, noin 10 miljoonan jäsenen Mekane Yesus toimii pienin varoin kehitysmaan olosuhteissa. Suuri osa kirkon jäsenistä on nuoria. Kirkon kouluttamat ihmiset toimivat laajalti evankeliointityön sekä humanitaarisen ja koulutustoiminnan parissa. Hankkeella tuetaan myös kirkon naistyötä sekä stipendeillä musiikkityötä.

Vammaistyön hankkeessa parannetaan vammaisten oikeuksia Pohjois- Etiopiassa. Tiedotustoiminnan avulla pyritään ehkäisemään tietämättömyydestä johtuvaa syrjintää ja asenteellisuutta. Hankkeessa parannetaan vammaisten asemaa mm. edistäen heidän kuntoutus-, koulutus- ja työmahdollisuuksiaan. Viranomaisia, opetushenkilökuntaa ja perheenjäseniä koulutetaan.

Terveystyön hankkeella annetaan lisäkoulutusta terveysasemien henkilökunnalle seksuaali- ja hygieniakoulutukseen liittyen sekä parannetaan terveysasemien varustetasoa ja lääkkeiden saatavuutta.

Toteuttaja: Suomen Lähetysseura / Mekane Yesus -kirkko


Tukenne avulla pystyimme pitämään palkkauksessa kaikki kahdeksan kummiprojektien työntekijää aikana, jona monet Etiopiassakin menettivät työnsä ja ajautuivat äärimmäiseen köyhyyteen. Kevätkaudella kummiprojekteissa jouduttiin tekemään nopeita ratkaisuja ja käyttämään luovuutta. Kummityöntekijät panostivat kaikkein köyhimpien perheiden avustamiseen;...

Korona-pandemia on saanut aikaan ison muutoksen lasten elämässä myös Etiopiassa. Keväällä koulujen sulkeuduttua oppilaitoksissa jouduttiin myös etäopetukseen. Lapset haluavat takaisin kouluun.

Ennen korona-aikaa kummilastemme oli helppo hymyillä: tarjottiinhan näille köyhistä köyhimpien perheiden lapsille mahdollisuus koulunkäyntiin, jota heillä ei muuten olisi. Jokainen täällä tietää lukutaidon ja koulutuksen arvon! Edelleen Eiopiassa hymyillään, vaikka aika on muuttunut vaikeaksi: luottamus Jumalaan on suuri. Yksittäiselle perheelle ja...

Jo vuodesta 2007 olemme satojen suomalaiskummien yhteistyöllä auttaneet Länsi-Etiopian syrjäisten alueiden lapsia kohti parempaa elämää. Kummilapsihankkeillamme on yhteensä kahdeksan paikallista työntekijää. Kunkin projektin sosiaalityöntekijä vierailee lasten kodeissa, auttaa erityistilanteissa ja rohkaisee jatkamaan koulunkäyntiä myös kylvö- ja...

Tapiolan seurakunta solmi vuoden 2020 alussa Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen kanssa sopimuksen kahdeksan paikallisen työntekijän tukemiseksi neljän Etiopian alueen orpotyöohjelmassa.

Mekane Yesus seminaarin musiikkikoulusta Addis Abebassa opiskelee parhaillaan kolme nuorta muusikkoa synodin kolmen suurimman kaupunkiseurakunnan palvelukseen. Muutama vuosi sitten Yohannes Tilahun joutui keskeyttämään opintonsa seurakunnan pyynnöstä ja palaamaan töihin Dessieen, koska seurakunta jäi ilman omaa muusikkoa. Tänä syksynä hän sai...

Yhteisöjen jäsenet ovat ymmärtäneet vessojen käyttämisen tärkeyden tarttuvien sairauksien ehkäisemisessä sekä ympäristön siisteydessä. Tämän vuoden aikana huonosta hygieniasta johtuvat sairaudet ovat vähentyneet 65 prosenttia ja jo 250 kotitaloutta on alkanut käyttää omaa vessaa. Lisäksi osa yhteisön jäsenistä on aloittanut varainkeruukampanjan...

Etiopia on Afrikan toiseksi väkirikkain maan, asukasluvun ollessa n. 100 milj. Etiopiassa toimii maailman suurin luterilainen kirkko, Mekane Yesus. Etiopian kirkko on ollut suomalaisten yhteistyökumppani jo vuosikymmeniä ja on muutamissa vuosikymmenissä kasvanut noin 20 000 jäsenestä yli 9 miljoonaiseksi. Kirkon työssä on vahvasti mukana...