Uutiskirje 1/24 Bangladeshista

17.04.2024
Saara Bengtsson kouluttaa BLM-F:n työntekijöitä
Saara Bengtsson kouluttaa BLM-F:n työntekijöitä
BLM-F:n kanssa haettiin Suomen ulkoministeriöltä uutta hanketta vuosille 2025–2028. Keskeistä hankkeessa on edistää vammaisten henkilöiden oikeuksia ja varmistaa erityisesti vammaisten naisten tasavertainen osallistuminen eri yhteiskunnan toimintoihin ja palveluihin. Pitkän aikavälin kehitystavoitteena on, että vammaisilla henkilöillä on yhtäläiset oikeudet yhteiskunnassa ja että nämä oikeudet myös toteutuvat käytännössä. Hankkeen toiminnot ja odotetut tulokset ovat kolmiportaisia. Ensin lisätään tietoisuutta yhteisöissä vammaisten henkilöiden oikeuksien ja aktiivisen osallistumisen edistämiseksi. Toisena osana on vammaisjärjestöjen perustamisen tukeminen sekä valmiuksien kehittäminen ja tekninen tuki tietojen ja taitojen lisäämiseksi edunvalvonnassa, järjestöjen johtamisessa ja toimien kestävyydessä. Kolmanneksi hankkeessa tehdään kollektiivista vaikuttamistyötä vammaisten henkilöiden pääsyn parantamiseksi julkisen sektorin terveydenhuolto-, koulutus- ja sosiaaliturvaverkkoohjelmiin. Hankehakemus on juuri nyt Ulkoministeriön käsittelyssä. Vastausta mahdollisesta tuesta odotetaan kesäkuun lopulla.