Kohteemme maailmalla

Sokorun ohjelman projektipäällikkö Naol Elias ja sosiaalityöntekijä Tarikwa Mohammed
Sokorun ohjelman projektipäällikkö Naol Elias ja sosiaalityöntekijä Tarikwa Mohammed

Lähetystyön perustana on Jeesuksesta kertominen sekä laaja-alainen auttamistyö. Kirkkomme virallisten lähetysjärjestöjen kautta toteutettava Tapiolan seurakunnan ulkomaantyö keskittyykin käytännölliseen kristilliseen toimintaan sekä heikoimmassa asemassa olevien auttamiseen kehitysmaissa. Panostamme muun muassa raamattu-, vammais-, terveydenhuolto- sekä lukutaitotyön kokonaisuuksiin Aasiassa, Afrikassa sekä Etelä-Amerikassa.

Alla on yhteenveto työstämme - tarkemmat tiedot ja lisää kuvia ym. löydät maanosa- ja maasivujen kautta.

NIMIKKOTYÖNTEKIJÄT ETIOPIASSA

Nimikkotyöntekijämme orpolapsiohjelmissa toimivat yhteensä noin 440 orvon ja puoliorvon avustustyössä Jimman kaupungin lähistöllä Lounais-Etiopiassa. Perheet ja sijaisperheet mukaan lukien työllä on tuhansia avunsaajia.

Agaron, Bongan, Sokorun ja Limun, neljän eri paikkakunnan ohjelmissa on kussakin kaksi etiopialaista työntekijää. Sosiaalityöntekijä pitää yhteyttä kaikkiin ohjelman perheisiin ja tukee näin lapsia koulunkäynnissä ja elämäntaidoissa. Projektipäällikkö hoitaa 110 lapsen avustamisen hallintoa ja taloutta.

Toteuttaja: Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys 


Ks. lisää Etiopia-sivu

MEDIATYÖ: KESKI- JA LÄNSI-AFRIKKA

Radiotyö fulani-heimojen alueilla on osoittautunut tehokkaimmaksi tavaksi tavoittaa paikasta toiseen liikkuvia fulani-paimentolaisheimoja Sahelin alueella, Saharan eteläpuolella.

Toteuttaja: Medialähetys Sanansaattajat 

Kamerunissa tehtävien radio-ohjelmien kuuluvuusalue kattaa laajan alueen Länsi- ja Keski-Afrikassa. Ohjelmat antavat kristillisen ohjelmasisällön lisäksi koulutusta aina perhekysymyksistä, naisten asemasta, lastenkasvatuksesta, taloudenhoidosta ja terveyskasvatuksesta maanviljelysopastukseen ja kulttuuriin. Ohjelmia kuunnellaan ahkerasti ja ne ovat pidettyjä sekä muslimien että pienen kristityn vähemmistönkin parissa.

Toteuttaja: Medialähetys Sanansaattajat 


Ks. lisää kohdesivu

KENIA

Silvontaa ja lapsiavioliittoja ehkäisevä CREDO-ohjelma pelastaa tyttöjä Kenian maasai- ja samburu-heimojen alueilla naisten ympärileikkaukselta sekä vanhojen miesten jalkavaimoiksi päätymiseltä. Keniassa tytöt silvotaan noin 8-14-vuotiaina.

Tuemme seurakuntana erityisesti diakonissa Susan Kirionkin, CREDOn paikallisen koordinaattorin ja tyttöjen "äidin", palkkausta. Hän myös vierailee kouluissa ja seurakunnissa kertoen tyttöjen oikeuksista.

CREDO sisältää myös kummiohjelman, jolla katetaan tyttöjen päivittäiset elinkustannukset ja koulunkäynti.

Toteuttaja: Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys

Ks. lisää Kenia-sivu

Lamwon leirillä Pohjois-Ugandassa
Lamwon leirillä Pohjois-Ugandassa

ETELÄ-SUDAN / UGANDA

Hengellis-humanitaarinen kokonaisuus eteläsudanilaisten auttamiseksi keskittyy väliaikaisesti Pohjois-Ugandaan, tilanteen vakiinnuttua takaisin Etelä-Sudaniin.

Ugandan pakolaisleireillä on noin miljoona eteläsudanilaista pakolaista. YK:n tilastojen mukaan pakolaisista 87% on naisia ja lapsia ja moni heistä on kristittyjä. Tukemamme työ on yhdistelmä seurakunnallis-sielunhoidollista sekä humanitaarista avustustyötä.

Työllä tuetaan erityisesti Etelä-Sudanin luterilaisen kirkon pastoreita ja diakonissoja, jotka toimivat pakolaisten parissa.

Toteuttaja:  Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys


Ks. lisää Etelä-Sudan-sivu


BANGLADESH

Paikallisten seurakuntien tuki muodostaa puolet nimikkotuestamme. Tuemme kymmeniä paikallisia seurakuntia. Tuemme niiden toiminnan kehittämistä, erityisesti koulutusta, samalla auttaen kristillistä vähemmistöä. Tavoitteenamme on kehittää seurakuntien työtä monipuolisemmaksi, esimerkiksi nuorisotyön kautta.

Lasten iltapäivätoiminnan kautta tuemme esikoululaisten ja alakoululaisten koulunkäyntiä. Tuemme alkavaa iltapäivätoimintakeskusta Uzirpurissa, kylissä tapahtuvaa iltapäivätoimintaa, sekä koulukyytejä kylistä saapuville lapsille. Vuoden 2021 tukemme ohjataan Uzirpurin alakoulun lasten asuntolan kustannuksiin, kunnes asuntola muuttuu iltapäivätoiminnan keskukseksi ja iltapäivätoiminta aloittaa vuonna 2022.

Toteuttaja: Evankelisluterilainen Lähetysyhdistys Kylväjä

Ks. lisää Bangladesh-sivu

PAKISTAN

Slummien lukutaitotyö: Afganistanin rajaseudulla jopa 88% naisista ei osaa lukea. Peshawarin hiippakunta tarjoaa slummeissa ilmaista lukutaito-opetusta taustaan katsomatta. Naisille ja tytöille järjestetään myös kädentaitojen opetusta. Esimerkiksi kristilliseen vähemmistöön kuuluvalla ei useinkaan muuten ole mahdollisuutta opiskeluun tai muihin peruspalveluihin. Lukutaidoton joutuu myös helposti petosten uhriksi.

Raamattutyö: Pakistanin uskonnollisessa ympäristössä on haastavaa tutustua Raamattuun. Kirjekurssit ovat huomaamaton tapa sekä kristityille että muille oppia kristillisestä uskosta. Kursseja järjestetään eri tasoisina ja pituisina.

Terveydenhuolto- ja vammaistyö: Risalpurin klinikka tarjoaa mm. rokotteita, neuvolan, perhesuunnittelua ja röntgenpalveluita. Hankkeella tuetaan myös erityislasten päivätoimintakeskusta, jossa sijaitsee koulu. Lisäksi tarjotaan kuntoutusta, perheneuvontaa, sekä tietoa ja koulutusta vammaisuuteen liittyen.

Tankin kristillisen sairaalan neuvola- ja kenttätyötä tehdään haastavalla alueella. Sairaala tarjoaa tasa-arvoista ja tasokasta sekä tarvittaessa ilmaista terveydenhuoltoa. Hankkeella tuetaan lasten- ja äitiysneuvolan työtä.

Toteuttaja: Suomen Lähetysseura / Peshawarin hiippakunta

Ks. lisää Pakistan-sivu

INTIA

Raamattutyön kokonaisuus pitää sisällään monenlaista kristillistä työtä. Intian Pipliaseura tukee Raamattujen kääntämistä ja painattamista Intian eri kielille, lukutaitokoulutusta sekä vammaisille suunnattujen erityisraamattujen jakamista.

Intian Pipliaseura tekee myös diakonista työtä. Se avustaa muun muassa leskiä sekä muita ryhmiä, joiden asema on erityisen huono.

Toteuttaja: Suomen / Intian Pipliaseura

Ks. lisää Intia-sivu


BOLIVIA

Kirkollinen työ Boliviassa tapahtuu paikallisen luterilaisen kirkon kautta, joka koostuu alkuperäiskansojen jäsenistä. He asuvat Andien vuoristossa. Työntekijät toimivat usein kokonaan tai osin vapaaehtoisesti, hankkien varsinaisen toimeentulonsa muualta. Maan levottomuuksien keskellä luterilainen kirkko tekee seurakunnallista ja evankelioivaa työtä, parantaa Bolivian alkuperäiskansojen ja naisten oikeuksia sekä mm. järjestää nuorille työpajoja.

Toteuttaja: Suomen Lähetysseura / Bolivian kirkko

Ks. lisää Bolivia-sivu

KOLUMBIA

Kirkolliseen työhön ovat vaikuttaneet maan pitkään jatkuneet levottomuudet, jotka ovat tuoneet erityisiä haasteita myös kirkolle. Kolumbian pieni luterilainen kirkko pyrkii toiminnallaan hengellisen työn ohessa auttamaan eri tavoin levottomuuksissa vammautuneita. Hanke on yhdistelmä seurakunnallista, kuntoutus- ja vammaistyötä, entisten sissien koulutusta sekä naisten ja etnisten vähemmistöjen aseman parantamista.

Toteuttaja: Suomen Lähetysseura / Kolumbian kirkko

Ks. lisää Kolumbia-sivu