Bolivia

Kirkollinen työ Boliviassa tapahtuu paikallisen luterilaisen kirkon kautta, joka koostuu alkuperäiskansojen jäsenistä. He asuvat Andien vuoristossa. Työntekijät toimivat usein kokonaan tai osin vapaaehtoisesti, hankkien varsinaisen toimeentulonsa muualta. Maan levottomuuksien keskellä luterilainen kirkko tekee seurakunnallista ja evankelioivaa työtä, parantaa Bolivian alkuperäiskansojen ja naisten oikeuksia sekä mm. järjestää nuorille työpajoja.

Toteuttaja: Suomen Lähetysseura / Bolivian kirkko


Kulunut vuosi oli Boliviassa varsin jännittävä, sillä alkuvuodesta kumppanimme Bolivian luterilaisen kirkon johto vaihtui vaaleilla ja ruoriin astuivat uudet ihmiset ja vuosi päättyi lokakuussa alkaneisiin suuriin mullistuksiin ja mielenosoituksiin. Lokakuun presidentinvaaleissa istuva presidentti Evo Morales sai yllättäen vaalivoiton, mutta joutui...

Bolivia on Latinalaisen Amerikan toisiksi köyhin maa. Erityisen huonossa asemassa ovat alkuperäiskansat. Boliviassa myös esim. lapsityövoima sekä kaivostoiminnan epäkohdat aiheuttavat suuria ongelmia. Pastorit toimivat kirkossa pääosin maallikkoina ja hankkivat toimeentulonsa muualta. Bolivian luterilainen kirkko toimii myös alkuperäiskansojen...