Bolivia


Kulunut vuosi oli Boliviassa varsin jännittävä, sillä alkuvuodesta kumppanimme Bolivian luterilaisen kirkon johto vaihtui vaaleilla ja ruoriin astuivat uudet ihmiset ja vuosi päättyi lokakuussa alkaneisiin suuriin mullistuksiin ja mielenosoituksiin. Lokakuun presidentinvaaleissa istuva presidentti Evo Morales sai yllättäen vaalivoiton, mutta joutui...

Bolivia on Latinalaisen Amerikan toisiksi köyhin maa. Erityisen huonossa asemassa ovat alkuperäiskansat. Boliviassa myös esim. lapsityövoima sekä kaivostoiminnan epäkohdat aiheuttavat suuria ongelmia. Pastorit toimivat kirkossa pääosin maallikkoina ja hankkivat toimeentulonsa muualta. Bolivian luterilainen kirkko toimii myös alkuperäiskansojen...