Terveydenhoitotyö vahvistaa vammaisten ja naisten hyvinvointia

23.08.2019

Risalpurin klinikan työn keskiössä ovat naiset ja lapset. Heidän asemansa Pakistanissa on hauras. Pitkäaikainen tavoite on vaikuttaa alueen synkkiin äitiyskuolleisuuslukuihin.

Perhesuunnittelu on edelleen vaiettu asia. Uskonnollisista syistä perhesuunnittelu ei ole kaikkialla hyväksyttyä, vaikka perhesuunnitteluun liittyvät terveydelliset haasteet ovat yleisesti tiedossa. Risalpurin klinikalla on opittu keskustelemaan asiasta yhteisön hyväksymällä tavalla. On tärkeää saada myös miehet mukaan perhesuunnitteluun. Klinikalla pyritään vaikuttamaan siihen, että molemmilla puolisoilla olisi yhtäläinen sananvalta perhesuunnittelussa. Pitempi synnytysten väli ja pienempi lapsimäärä sekä laadukas äitiysneuvola vähentävät äitiyskuolleisuutta.

Klinikalle on palkattu gynekologi, minkä uskotaan vaikuttavan positiivisesti klinikan toimintaan. Alueella oli afganistanilaisten pakolaisten asuin alue, josta tuli potilaita klinikalle. Se siirrettiin muualle, joten kävijämäärät vähenivät. Nyt seuraamme, miten alueen väestö käyttää palveluja. Vaikka väestönkasku on Pakistanissa ongelma, myös lapsettomuus on erittäin vaikea asia perheelle. Gynekologin avulla on pystytty hoitamaan 15 lapsettomuudesta kärsivää perhettä.