Kirkollinen työ Etiopiassa

25.06.2020

Tapiolan seurakunta tukee Suomen Lähetysseuran kirkollista työtä Etiopiassa.

Etiopia on Afrikan toiseksi väkirikkain maan, asukasluvun ollessa yli 100 milj. Etiopiassa toimii maailman suurin luterilainen kirkko, Mekane Yesus. Tämä kirkko on ollut suomalaisten yhteistyökumppani jo vuosikymmeniä ja on muutamissa vuosikymmenissä kasvanut noin 20 000 jäsenestä yli 10 miljoonaiseksi. Kirkon työssä on vahvasti mukana diakoninen, monipuolinen avustustoiminta. Monenlaiset kehitysyhteistyöprojektit, AIDS-valistus ja tyttöjen ympärileikkausta vastustava työ ovat osa kirkon tekemää työtä hengellisen työn ohessa. Etiopian kirkon resurssit ovat hyvin pienet kasvaviin tarpeisiin nähden.

Seurakunnallisen NCES-hankkeen (North Central Ethiopia Synod) tarkoituksena on kouluttaa paikallisia, sekä vapaaehtoisia seurakuntalaisia että ammattiopintoja suorittavia hengelliseen ja kirkon diakonaaliseen työhön, ja parantaa naisten ja tyttöjen asemaa. Koulutuksiin valitaan vapaaehtoisia nais- ja nuorisotyöntekijöitä, pyhäkoulunopettajia, evankelistoja ja seurakuntien vastuuhenkilöitä. Tarkoituksena on myös vahvistaa kirkon naistyötä, antaa perhetyön koulutusta, jakaa musiikki- ja teologikoulutuksen stipendejä, sekä antaa opetusta muslimien kohtaamisessa. Etiopian kirkko on jo vuosikymmeniä esimerkillisesti toiminut maassa, jossa on merkittävä sekä kristitty- että muslimiväestö. Monilla seurakuntien työhön aikovilla ei ole varaa musiikin tai teologian opintoihin. Hankkeessa jaetaan myös muutamia stipendejä jatkokoulutukseen. Nuorten ohjaajakoulutusta tuetaan, kuten myös naistyön johtajan virkaa, samoin kirkon perus- ja lyhytkursseja.