Kirkollinen työ Kolumbiassa

16.09.2019

Kirkolla on tärkeä rooli Kolumbian nykyisessä tilanteessa. Pitkään jatkuneet levottomuudet ovat heikentäneet ihmisten elinolosuhteita. Kolumbian evankelis-luterilainen kirkko on vakiinnuttanut toimintansa, mutta tarvitsee edelleen tukea yksittäisillä kirkollisilla osa-alueilla ja laajentaakseen olemassa olevia seurakuntia.

Tavoittavaa työtä tehdään syrjäseuduilla, samoin seurakunta- ja kouluvierailuja. Pastoreiden, evankelistojen ja maallikoiden teologinen koulutus tapahtuu alueellisten koulutustilaisuuksien, opettajakoulutuksen ja virtuaalikoulutuksen kautta. Myös alkuperäisväestön kristillistä koulutusta tuetaan.

Kirkko tekee myös nais- sekä vammaistyötä. Kapinallisten hyökkäykset ovat lisänneet vammautuneiden määrää. Vaikeassa asemassa oleville naisille ja kuulovammaisille nuorille järjestetään koulutusta, kuten käsityökursseja sekä hengellistä, psykologista ja juridista apua heidän elinolosuhteidensa ja toimeentulomahdollisuuksiensa parantamiseksi. Kuulovammaisille nuorille ja heidän perheilleen annetaan viittomakielen koulutusta.