Kenia

Silvontaa ja lapsiavioliittoja ehkäisevä CREDO-ohjelma pelastaa tyttöjä Kenian maasai- ja samburu-heimojen alueilla naisten ympärileikkaukselta sekä vanhojen miesten jalkavaimoiksi päätymiseltä. Keniassa tytöt silvotaan noin 8-14-vuotiaina. Yhteensä maailmassa arvioidaan olevan noin 136 miljoonaa silvottua naista ja tyttöä.

Tuemme seurakuntana erityisesti diakonissa Susan Kirionkin, CREDOn paikallisen koordinaattorin ja tyttöjen "äidin", palkkausta. Hän myös vierailee kouluissa ja seurakunnissa kertoen tyttöjen oikeuksista.

CREDOon pakenevat noin 9-vuotiaat tytöt pelastetaan suojaisiin asuinpaikkoihin ja kouluun. Vuosia myöhemmin he voivat palata jopa kotikyliinsä saatuaan arvostetun koulutuksen ja ammatin. Jo ohjelman kuluessa pyritään järjestämään vierailuja kotiseudulle. CREDOn kautta autetut toimivat usein tehokkaina valistajina valitsemissaan ammateissa sekä alueillaan.

CREDO sisältää myös kummiohjelman, jolla katetaan tyttöjen päivittäiset elinkustannukset ja koulunkäynti.

Toteutus: Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys


Tyttöjen ympärileikkaus eli silpominen on merkittävä ongelma kehitysmaissa. Siihen on puututtu vain pienin avustusresurssein. Maailmassa on tällä hetkellä arviolta 136 miljoonaa silvottua naista. Noin 2 miljoonaa tyttöä leikataan vuosittain noin 29 maassa, nuorimaat jopa 5-vuotiaita. Menestyksellinen työ tämän perinteen lopettamiseksi on haastavaa. Se vaatii vallitsevien käsitysten uudelleenarviointia sekä uskallusta myöntää, mitä uhreille todella tehdään ja mistä näissä maissa yleisesti hyväksytyssä toiminnassa on kyse.

Silpominen aiheuttaa uhreilleen suurta kärsimystä ja usein hengenvaarallisia komplikaatioita. Operaation lääketieteellisiä seuraamuksia ovat tavallisimmin kuiviin vuotaminen (2 % leikatuista), tulehdukset, pysyvät virtsaamisvaikeudet ja pidätyskyvyn heikkeneminen, voimakkaat kuukautiskivut, merkittävät seksuaalielämän ongelmat ja kivut, psyyken ongelmat sekä suuren, joustamattoman arpikudoksen aiheuttamat synnytyskomplikaatiot ja tästä aiheutuva kuolleisuus. Tyttöjen ympärileikkaus on Afrikassa yksi suurista synnytyskuolleisuuden aiheuttajista.

Näissä kulttuureissa opetetaan, että ympärileikkaamattomien tyttöjen rukouksia ei kuulla ja että ympärileikkaamattomien naisten valmistama ruoka ei maistu. Heitä ei myöskään pidetä kunniallisina naisina. Kristittyjen keskuudessa tapa on usein jonkin verran alhaisempi kuin heimo- tai islaminuskoisten keskuudessa, mutta sitä esiintyy myös kristityillä näissä maissa.

Kenian masai-alueen tilanne: Kenian masai-alueella tytöt leikataan yleensä 8-14-vuotiaina. Tytöt joutuvat ympärileikattaviksi vastoin tahtoaan ja usein perheenjäsenten toimesta. Ympärileikkauksen jälkeen tyttö naitetaan yleensä huomattavasti vanhemmalle miehelle toiseksi tai kolmanneksi vaimoksi. Mahdollisesti jo aloitettu koulunkäynti päättyy tytön osalta tähän. Monet maasai-isät eivät koe tyttöjen koulutusta tärkeäksi, vaan näkevät tyttärensä ennemmin taloudellisen vaurauden tuojina morsiusmaksujen muodossa. Näin saadut varat voidaankin sitten käyttää perheen poikien kouluttamiseen.


Koillis-provinssi on pinta-alaltaan Kenian kolmanneksi suurin. Luonnon tuomien vaarojen lisäksi ihmiset kärsivät konfliktien ja väkivallan aiheuttamista haitoista. Somalian rajan läheisyys lisää osaltaan turvattomuutta myös Kenian koillisosassa. Alue on terroritoiminnan kasvualustaa. Koulutettu työvoima tai avustustyöntekijät eivät usein halua tai...