Unet ja alitajunta

03.12.2018

Tutussa joulukertomuksessa toistuu eräs yksityiskohta, jota saatamme pitää lähinnä Raamatun kontekstiin kuuluvana sivujuonteena, vähäpätöisenä yksityiskohtana. Ehkäpä koulutuksemme vaikuttaa asiaan, kuulemamme uskonnolliset varoitukset tai mahdollisesti yhteiskuntamme ihmiskuva ja elämäntapa. Joulukertomuksen toistuvalla teemalla saattaisi kuitenkin olla meille paljon annettavaa.

"Mutta kun hän tätä ajatteli, niin katso, hänelle ilmestyi unessa Herran enkeli, joka sanoi: 'Älä pelkää ottaa tykösi Mariaa'... Herättyään unesta Joosef teki, niin kuin Herran enkeli oli käskenyt hänen tehdä". Mikä siis oli se ratkaiseva asia, joka sai Joosefin kulkemaan eteenpäin Jumalan tahtomalla tiellä; uni! Kuinka naurettavaa, saatamme ajatella. Kuka fiksu ihminen nyt uskoisi unen ilmoitusta, jota jo itsessään voidaan pitää epäloogisena, jopa mahdottomana? Sanoihan Herran enkeli, että kihlatun lapsi syntyisi Pyhästä Hengestä. Kuinkahan moni meistä olisi lähtenyt vastaavassa tilanteessa toteuttamaan unensa välittämää neuvoa - etenkin, mikäli valveilla ajatuksemme olisivat toisella kannalla, kuten Joosefilla?

Toki voimme ajatella, että Joosefin tilanne oli erityislaatuinen. Jeesuksen syntymähän ei ainoastaan ollut käytännön toteutukseltaan erikoinen vaan koko ihmiskunnan ikuisuutta ajatellen ainutlaatuinen. Näinpä päättelemme, ettei Joosefia tai hänen uniaan voida verrata kehenkään muuhun, ei ainakaan meidän aikaamme.

Vai voiko kyseessä olla vain yksittäinen poikkeus? Joosefin tehtyä päätöksensä saapui Herodeksen luokse viisaita miehiä. Miehet olivat nähneet taivaalla loistavan kirkkaan tähden. Herodes päätteli, että tähden sanoma kilpaili hänen, vallassa olevan hallitsijan kanssa.

Tähtihän oli taivaallisen Kuninkaan sanasaattaja. Se kertoi Valtakunnasta, joka horjutti hirmuvaltiaan mieltä. Kuningas ymmärsikin käyttää hyväkseen tietäjien tarjoaman mahdollisuuden: "Ja hän lähetti tietäjät Betlehemiin sanoen: 'Menkää ja tiedustelkaa tarkasti.... kun sen löydätte, niin ilmoittakaa' ".Juoni oli nerokas, ilmiantolupaus oli annettu, eikä syntyneellä Kuninkaalla ollut hääppöisiä mahdollisuuksia selvitä.

Mutta sitten tapahtuu jotakin. Viisaat miehet - aikuiset ja oppineet - näkevät unen. He panevat sen merkille, muistelevat sen yksityiskohtia, pohtivat sen sisältöä ja unen antamia viitteitä. Unessa heille ei puhukaan kuningas, jonka ääntä he valveilla ollessaan olivat kuunnelleet ja jonka luona vierailleet, vaan joku aivan toinen. "Ja Jumala kielsi heitä unessa palaamasta Herodeksen luo".

Vaan kuinka he voisivat vastustaa henkilökohtaisesti Herodekselle antamaansa lupausta? Ei kuningas ollut mikään pikkutekijä vaan valtakunnan nukkehallitsija. Sopimus oli tehty, ja he olivat edelleen Herodeksen alueella. Unen vaatimus näyttäytyi mahdottomana. Valinta kahden vastakkaisen välillä perustui toisaalta valvetilan päätelmiin: Herodeksen ikiluotettaviin sanoihin ja vaikutusvaltaan - ja toisaalta pelkkään unimaailman varoitukseen.

Mutta viisaita miehiä ei suotta sanota viisaiksi. Sama viisaus oli saanut heidät ymmärtämään Jumalan lähettämän tähden sanoman. "Ja he menivät toista tietä omaan maahansa". Siis hengestään piittaamatta, taivaallisen Kuninkaan käskyä noudattaen.

Eikö Jumala todellakaan olisi voinut käyttää jotakin muuta metodia kuin unta näinkin tärkeän päätöksen toteutumisen varmistamiseen?

Voisi luulla, että tietäjien näin ihmeellisesti sujunut vierailu Marian ja Joosefin luona olisi viimein tuonut joulurauhan Messiasta kohdanneeseen tilanteeseen. Mutta tietäjien lähdettyä joku näkee unen: "Kun he olivat menneet, niin katso, Herran enkeli ilmestyi Joosefille unessa ja sanoi: 'Nouse, ota lapsi ja hänen äitinsä ja pakene Egyptiin... sillä Herodes on etsivä lasta surmatakseen hänet.' "

Ja jälleen Joosef, jolla tuskin oli erityistä intoa lähteä pakolaiseksi vieraaseen maahan, toimii. Hän tekee, miten uni hänelle neuvoi, mitä Herra hänelle unessa puhui. Eikä Joosef viivyttele: "Niin hän nousi, otti yöllä lapsen ja hänen äitinsä ja lähti Egyptiin." Tämä oli jo kolmas kerta, kun tuhon olisi pitänyt kohdata Messiasta - ja jo kolmas kerta, kun Jumalan vastaus ja toimintaohje annettiin juuri unen välityksellä.

Joulukertomus osoittaa, miten suuri merkitys Joosefin päätöksellä oli. Se erittelee kuninkaan toimet tietäjien paon jälkeen: "Silloin Herodes, nähtyään, että tietäjät olivat hänet pettäneet, vihastui kovin ja lähetti tappamaan kaikki poikalapset... sen mukaan, kuin hän oli aikaa tietäjiltä tarkoin tiedustellut". Tietäjien aikaisemmalla käynnillä tosin oli murheelliset seuraukset. Kuten monesti maailmassamme, jälleen viattomat joutuivat kärsimään. Unen varoitus kuitenkin esti tietäjiä tekemästä ratkaisevaa, uutta virhettä.

Jonkin ajan kuluttua Jumalalla oli jälleen erityistä asiaa Joosefille. Voinee taas pohtia eikö nyt viimein olisi ollut syytä hoitaa taivaallinen kommunikaatio valvetilassa? Osasihan Joosef hurskaana miehenä rukoilla. Hän tunsi myös Pyhät Kirjoitukset, joiden kappaleita Jumala voisi käyttää. Joosef, jos kuka, olisi myös ansainnut nähdä taivaalliset salit olentoineen ja sotajoukkoineen ilmaantuvan Egyptin taivaalle tuomaan uutta sanomaa.

Jostakin syystä näin ei kuitenkaan käynyt. Jumala päätti käyttää samaa menetelmää kuin aiemminkin: "Mutta kun Herodes oli kuollut, niin katso, Herran enkeli ilmestyi unessa Joosefille Egyptissä". Tämä oli siis kolmas kerta, kun sama mies sai Jumalalta unessa tärkeän tiedon. Ja hän toimi taas. Hän pakkasi tavaransa ja perheensä ja palasi Israelin maahan.

Joskus meidän on vaikeaa ymmärtää Jumalan tahtoa suuremmissakaan asioissa, etenkin, jos asia sotii tietoisia käsityksiämme tai välttämättömänä pitämiämme järkiratkaisuja vastaan. Ajatuksissamme valtaa pitävät monesti maalliset ajatuskulut ja toimintamallit sen sisäisen äänen sijaan jonka mukaan Jumala meidän toivoisi kulkevan.

Sopinee siis kysyä kuinka monet itse tekemistämme ratkaisuista ovatkin osittain tai kokonaan ulkopuolisen tai opitun toimintamallin sanelemia eivätkä Jumalan meidän sisimpäämme asettaman viisauden ohjaamia. Kaikki nämä järkeilyt ja ulkopuolisen maailman odotukset uni ohittaa. Siksi se soveltuu hyvin Jumalan visuaaliseksi TV-kanavaksi, vaikka kaikki sen sisältö toki tuleekin arvioida yhdessä Kaikkivaltiaan kanssa ja Hänen tahtoaan punniten - osaahan sielunvihollinenkin käyttää tehokkaasti erilaisia kanavia.

Vaikka uni voikin puhua suoraan kuten Joosefin tilanteessa, usein se kuitenkin esittää unen takana olevan ajatuksen oudossa, aluksi käsittämättömältä tuntuvassa ilmiasussa, kuin vertauskuvina. Unen pohjana olevaa asiaa meidän saattaa olla vaikeaa käsitellä normaalin valveillaolon tietoisuudessa. Siksi ajatus on voinut jäädä alitajuntaan ja päästä esille vasta unessa, tällöinkin usein verhoiltuna.

Monesti vasta unen tulkinta paljastaa takana olevien ajatusten loogisuuden. Ymmärretty uni voi näin auttaa meitä käsittämään asioita ja itseämme paremmin.

Tänä päivänä unet ovat yksi tehokkaimmista Jumalan käyttämistä lähetystyön metodeista maailmalla. Unta nähneen saattaa olla helpompaa ymmärtää ja hyväksyä Jumalalta unessa annettu ajatus, sillä se on tullut unennäkijän sisimmästä, ei kenenkään toisen.

Myös Joosefin alitajunta aivan kuin sanoi aamenensa sanomalle, jonka hän tiesi olevan peräisin Jumalalta. Joosef ymmärsi Kaikkivaltiasta unissaankin, sillä hän otti unensa huomioon ja oli valmiina, kun Jumala puhui hänelle niiden avulla.

Varmasti mekin kristittyinä voisimme hyötyä kyseisestä kanavasta. Erillisiä laitteita ei vaadita, ohjelma on hyvää ja hyödyllistä, katseluaika ajoittuu sopivasti, silmälaseilla ei tarvitse kirkastaa näkymää, liitettävästä näytöstä olisi vain haittaa ja kuukausimaksu on kohtuullista luokkaa.