Seurakunnan lähetystyön muodot

24.08.2022

On hyvä hahmottaa, mitä kaikkea toimintaa seurakunnan lähetystyöhön liittyy. Kirkkojärjestys määrittelee:

"Seurakunnan ja sen jäsenten tulee edistää lähetystyötä, jonka tarkoituksena on evankeliumin levittäminen niiden keskuuteen, jotka eivät ole kristittyjä." (KJ 4:4)

Lähetyskäskyssä Jeesus sanoo:

"Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti." (Matt. 28:18-20)

Lähetystyö voi sisältää kehitysapua, mutta se ei voi olla koskaan pelkkää kehitysapua. Evankeliumin on oltava esillä. Lähetyksen tulisi myös olla läsnä kaikessa seurakunnan toiminnassa.

Seurakunnan lähetystyön tavoitteita

- evankeliumin levittäminen kaikille kansoille
- lähetysrakkauden synnyttäminen ja vahvistaminen

Toimintatapoja

- työ kentillä lähetysjärjestöjen kautta
- lähettien ja järjestöjen edustajien vierailut
- muut lähetystilaisuudet ja tapahtumat
- lähetyskasvatus: kouluvierailut ja rippikoulutunnit
- kummilapsityö
- työ maahanmuuttajien parissa
- tiedottaminen
- varain keruu
- esirukous
- osallistuminen järjestöjen kesäjuhlille
- kenttävierailut

Jorma Tarhio