Lähetyskannatus 2020

27.05.2021

Tilastot kirkon virallisten lähetysjärjestöjen kannatuksesta vuonna 2020 on julkaistu. Tapiolan seurakunnan vapaaehtoisen kannatuksen tilasto näyttää seuraavalta:

Vuonna 2019 vapaaehtoinen kannatus Tapiolassa oli 19% suurempi eli 318 559 euroa.

Talousarviomäärärat 222 520 euroa jaettiin entisen tapaaan järjestöjen valtakunnallisen kannatuksen perusteella. SLS:n osuus oli suurin eli 36,5%.

Vuoden 2021 tilastoinnissa tullaan luopumaan yksityisten lahjoitusten sijoittamisesta seurakunnittain. Tähän on syynä ennen kaikkea lahjoitusmekanismien nopea kehitys, joka on johtanut siihen, ettei läheskään kaikkien lahjoittajien seurakuntaa voida jäljittää.