Kirkollinen työ

02.08.2019

Etiopia on Afrikan toiseksi väkirikkain maan, asukasluvun ollessa n. 100 milj. Etiopiassa toimii maailman suurin luterilainen kirkko, Mekane Yesus. Etiopian kirkko on ollut suomalaisten yhteistyökumppani jo vuosikymmeniä ja on muutamissa vuosikymmenissä kasvanut noin 20 000 jäsenestä yli 9 miljoonaiseksi. Kirkon työssä on vahvasti mukana diakoninen, monipuolinen avustustoiminta. Monenlaiset kehitysyhteistyöprojektit, AIDS-valistus ja tyttöjen ympärileikkausta vastustava työ ovat osa kirkon tekemää työtä hengellisen työn ohessa. Etiopian kirkon resurssit ovat hyvin pienet tarpeisiin nähden.

Seurakunnallisen NCES- hankkeen tarkoituksena on kouluttaa paikallisia, sekä vapaaehtoisia seurakuntalaisia että ammattiopintoja suorittavia hengelliseen ja kirkon diakonaaliseen työhön, ja parantaa naisten ja tyttöjen asemaa. Koulutuksiin valitaan vapaaehtoisia nais- ja nuorisotyöntekijöitä, pyhäkoulunopettajia, evankelistoja ja seurakuntien vastuuhenkilöitä. Tarkoituksena on myös vahvistaa kirkon naistyötä, antaa perhetyön koulutusta, jakaa musiikkityön ja teologien koulutuksen stipendejä, sekä antaa opetusta muslimien kohtaamisessa. Etiopian kirkko on jo vuosikymmeniä esimerkillisesti toiminut maassa, jossa on merkittävä sekä kristitty- että muslimiväestö. Monilla seurakuntien työhön aikovilla ei ole varaa musiikin tai teologian opintoihin. Hankkeessa jaetaan myös muutamia stipendejä jatkokoulutukseen. Nuorten ohjaajakoulutusta tuetaan, kuten myös naistyön johtajan virkaa, samoin kirkon perus- ja lyhytkursseja.

Terveyskasvatushanke

Etelä-Etiopiassa Amaron ja Wonagon alueella väestöllä on huomattavia terveysongelmia. Ne johtuvat pääsoin kunnon saniteettitilojen ja terveysasemien puuttumisesta, heikosta hygieniasta, sekä lääkkeiden heikosta saatavuudesta. Hankkeen vaikutusalueella asuu noin 70 000 ihmistä.

Terveysasemien henkilökunnalle annetaan terveystyön lisäkoulutusta, jotta he puolestaan voisivat kouluttaa kyläyhteisöjen jäseniä terveellisestä ravinnosta, hygieniasta, aidsista, vahingollisista traditioista sekä seksuaaliterveydestä.

Alueelle rakennetaan yleisiä käymälöitä ja kyläyhteisöjä koulutetaan rakentamaan käymälöitä itse. Terveysasemien varustetasoa ja lääkkeiden saatavuutta parannetaan. Terveystyö on kehitysyhteistyöhanke eli KYT, Ulkoministeriön kattaessa 85 % hankkeen kustannuksista.

Vammaistyö Dessiessä ja Kombolchassa

Vammaiset ja heidän perheensä ovat syrjityssä asemassa Etiopiassa. Vammaisen lapsen syntyminen perheeseen tulkitaan helposti kiroukseksi. Tämä antaa aiheen monenlaisille väärinkäytöksille sekä vammaista että hänen perhettään kohtaan sekä aiheettomalle syyllisyydelle. Vammaista saatetaankin piilotella majassa, jolloin terveyspalveluiden saanti niitä eniten tarvitseville yhä heikentyy. Terveyspalveluiden huono saatavuus lisää vammaisten määrää: esimerkiksi hoitamattoman sairauden vuoksi kuuroutuneita on Etiopiassa moninkertainen määrä kehittyneisiin valtioihin verrattuna. Terveys- ja kuntoutuspalvelujen sekä apuvälineiden puute hankaloittaa vammaisten elämää.

Hankkeessa vammaisten opettajille järjestetään täydennyskoulutusta. Päättäjien ja kouluttajien keskuudessa lisätään kuuroja koskevaa tietoutta. Hankkeen kautta helpotetaan vammaisten koulunkäyntiä ja pääsyä opetuksen eri tasoille. Viittomakieltä opetetaan kuuroille ja pistekirjoitusta opetetaan sokeille, koulujen esteettömyyttä parannetaan. Hankkeessa yritetään myös epäsuorasti vähentää yhteiskunnan asennevammaisuutta, joka luo syrjintää; vammaisten perheiden tilanteen parantaminen auttaa myös tässä.Hanke on kehitysyhteistyötä (KYT), ja sen rahoituksesta vastaa ulkoministeriö 85%:sti.