Ensimmäisen polven kristittyjä ja lähetyksen kolmas tie

28.06.2023
Jukka Kääriäinnen (kuva: kylvaja.fi)
Jukka Kääriäinnen (kuva: kylvaja.fi)

Lähetysyhdistys Kylväjän Kesäpäiviä vietettiin 10.-11.6.2023 Tampereella. Kesäpäivien ohjelma ei pursuillut rinnakkaistilaisuuksia; silti koen teemojen tuottaneen mielessäni monia uusia ajatuskulkuja.

Apulaislähetysjohtaja Hanna Lindberg piti raamattutunnin päivien teemasta - Loistakoon valonne. Hän aloitti juhlallisesti luomiskertomuksesta ja kiinnitti kuulijoiden huomiota siihen, että valo luotiin jo ennen meidän tuntemiamme valonlähteitä aurinkoa, kuuta ja tähtiä. Luomiskertomuksessa ei todistella Jumalan olemassaoloa, alusta lähtien keskiössä on suhde, tietäminen ja tunteminen. Jeesus Kristus on Jumala konkreettisena "käsinkosketeltavana". Suhde häneen saa meidät heijastamaan Jumalan valoa kuten kuu heijastaa auringon valoa.

Elämme Euroopassa jälkikristillistä aikaa. Hanna Lindberg listasi viisi syytä miksi kristinusko alun perin valloitti Euroopan: yhteisöllisyys, rakkaus ja huolenpito, erilainen moraali, kristittyjen rohkea todistus, epäitsekäs palvelu ja itsensä uhraaminen sekä rukous ja Pyhän Hengen voima. Näiden asioiden kautta evankeliumi valloittaa nykyäänkin. Tämä tuli vaikuttavasti ilmi Kreikassa diasporatyössä toimivien, Suomessa maahanmuuttajina olleiden lähetystyöntekijöiden kertoessa työstään. Heidän perustamassaan ensimmäisen polven kristittyjen seurakunnassa toimii Pyhän Hengen ja rukouksen voima ilman jälkikristillistä laimennusta.

Lähetysjohtaja Jukka Kääriäinen, joka on aiemmin toiminut myös kirkon lähetysteologina, kartoitti linjapuheessaan kokonaiskirkon lähetystilannetta. Hänen mukaansa lähetyksen kenttä määrittyy kaksijakoisesti liberaaliin ja konservatiiviseen siipeen, ja näiden molempien ääripäissä toissijaiset asiat nousevat keskiöön. Kylväjä on - Kääriäisen sanoin - "vieraanvaraisesti luterilainen", joka ei istu luontevasti kumpaankaan leiriin niiden nykypainotuksissa.

"Liberaali leiri sumentaa evankeliumin olemuksen ja evankelioimisen keskeisen aseman lähetyksessä yhteiskunnallisen hyväksynnän nimissä. Konservatiivi leiri kutsuu herätysliikkeille tunnusomaisten painotusten ja luterilaisen puhdasoppisuuden äärelle." (lainaus seurakuntalainen.fi)

"Moni ei koe kumpaakaan ääripäätä omakseen", hän totesi. Samoin koen minäkin. En tunnista itseäni niistä stereotyyppisistä leimoista, joita nykyään yhdistetään kaltaisiini tavallisiin lähetyksen ystäviin.

Vaihtoehdoksi mukautumiselle ja säilyttämiselle Kääriäinen toi lähetyksen kolmannen tien, uudistumisen tien. Tie on puoleensavetävä, aiheeseen keskittyvä ja evankeliumille uskollinen juuri siksi, että se kokoaa lähetyksen äärelle sitomatta toissijaisilla asioilla.

"Se tarjoaa rohkeasti ja häpeämättä luterilaisia aarteita siunauksena muille: yksin armosta, yksin uskosta, yksin Kristuksen tähden. Se torjuu väärät evankeliumit: lakihenkisyyden, sosiaalieettisen evankeliumin ja ihmisen nostamisen kaiken mittariksi ohi ristiinnaulitun ja ylösnousseen Kristuksen. Haluamme innostaa, kutsua puoleensa, varustaa lähetyselämään Suomessa ja maailmalla sekä kirkastaa yli kaiken Kristuksen hyvyyttä, jotta Valtakunta leviäisi." (lainaus seurakuntalainen.fi)

Pirjo Hynninen