Elämäkertakirja Selma Rainiosta: Ambomaan ensimmäinen lääkäri

19.08.2020
Selma Rainio (Suomen Lähetysseuran kuva-arkisto)
Selma Rainio (Suomen Lähetysseuran kuva-arkisto)

Selma Rainiolla oli suuri haave: hän halusi lääkäriksi. Ajatus oli rohkea, kun Suomessa oli valmistunut vasta yksi naislääkäri. Suomen Lähetysseuran julkaisema Minä voin mennä! - Ambomaan ensimmäinen lääkäri Selma Rainio 1873-1939 kertoo Selma Rainion elämäntarinan: millaista naisen oli opiskella yliopistossa 1900-luvun vaihteessa, mitkä ajan aatteista olivat Rainiolle merkittäviä ja miten hän kehitti Ambomaan sairaanhoito-oloja työskennellessään kolmattakymmentä vuotta lähetyslääkärinä.

Selma Rainio valmistui lääketieteen lisensiaatiksi 15. naisena Suomessa vuonna 1908. Toive tehdä työtä Suomen kansan hyväksi oli opiskeluaikana muuttunut kutsumukseksi työskennellä lähetyskentällä. Selman aloittaessa työnsä Lounais-Afrikan Ambomaalla keskellä nälänhätää häneltä puuttui kuitenkin kaikki - niin sairaala, lääkärinvälineet kuin kielitaitokin. Jotain sentään oli lähes rajattomasti: potilaita tuli ensi päivästä alkaen yli neljäkymmentä!

Selma Rainion merkitystä Pohjois-Namibian sairaanhoitotyön käynnistäjänä ja kehittäjänä on melkein mahdotonta liioitella. Hän käynnisti tyhjästä Ambomaan sairaanhoitotyön, perusti alueen ensimmäisen sairaalan ja aloitti siellä sairaanhoidon opetuksen. Onandjokwen sairaala toimii edelleen samalla paikalla, samoin sen yhteydessä oleva sairaanhoito-oppilaitos.

Minä voin mennä! on kahden kirjoittajan yhteistyötä. Filosofian tohtori Elina Heikkilä on työskennellyt sanakirjantoimittajana, kielenhuoltajana ja työelämän kirjoittajakouluttajana. Yo-merkonomi Maarit Nurmi on työskennellyt liike-elämässä kehitys-, asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Selma Rainion elämästä keskustellaan torstaina 24.9. kirjallisuus- ja keskusteluryhmässä Lähetyksen naiset.