Achnain uuni

13.09.2018

Historian merkittävä teologinen päätös, joka kantaa Achnain uunin nimeä, pohjautui kiistaan, jossa erään uunin rituaalisesta kelvollisuudesta väiteltiin juutalaisuuden keskellä. Taivaallisen Äänen väitettiin hyväksyvän uunin. Uskonnolliset auktoriteetit edustivat vastakkaista kantaa. Jälkimmäinen osapuoli voitti. Ratkaisun tekivät uskonnolliset johtajat itse, jotka päättivät asian omaksi edukseen. Yhä voimassa olevan periaatepäätöksen mukaan oppineiden enemmistö toimisi jatkossa Taivaallisena Äänenä. Kun vastustava osapuoli näin oli yhdistetty niin sanottuihin voittajiin, voitiin kätevästi, ainakin pintapuolisesti, välttää myös tulevaisuudessa oletettavissa olevat kiistat Taivaan ja maan välillä. Tilanne oli silti liian hatara. Luotiinkin valikoima tapoja ohjata Raamatun ja vanhojen kommentaarien lukijaa kohta kohdalta siihen, miten edessä oleva kokonaisuus tuli käsittää, miten sen osat tuli ymmärtää ja miten niitä sai soveltaa.