Lähetys vaalikoneessa

11.10.2022

Kolme valitsijayhdistystä asetti ehdokkaita Tapiolan seurakunnassa kirkollisvaaleissa 2022. Ehdokkaita on yhteensä 43, joista 21 vastasi vaalikoneeseen. Kaksi vaalikoneen 16 kysymyksestä liittyi lähetystyöhön.

Tarkastellaan ensin kysymystä 7 "Seurakuntani taloudellisessa tuessa lähetysjärjestöille (esim. kolehdit tai nimikkosopimukset) tulisi ottaa huomioon se, miten lähetysjärjestö toteuttaa yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon periaatteita." Seuraava taulukko kertoo, kuinka moni ehdokas valitsi kunkin vastausvaihtoehdon.

12345
Tapiolan Kokoomus     00032
Tulkaa kaikki 00007
Yhdessä matkalla 22401

Vastausvaihtoehdot:
1 Täysin eri mieltä
2 Jokseenkin eri mieltä
3 En osaa vastata
4 Jokseenkin samaa mieltä
5 Täysin samaa mieltä

Kysymyksessä 1 "Itselleni on tärkeää, että seurakuntani panostaisi tällä hetkellä enemmän erityisesti seuraaviin asioihin" oli yhtenä vaihtoehtona "Kansainvälinen avustustyö ja lähetystyö". Tämän vaihtoehdon valinneita oli seuraavasti.

Tapiolan Kokoomus     0
Tulkaa kaikki 1
Yhdessä matkalla 4